typhic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

typhic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm typhic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của typhic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • typhic

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc bệnh thương hàn, thuộc bệnh sốt rickettsia