two-shaft mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-shaft mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-shaft mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-shaft mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-shaft mixer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy trộn hai trục