two-sample test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-sample test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-sample test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-sample test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • two-sample test

  * kinh tế

  sự đánh giá cảm quan theo hai mẫu

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tiêu chuẩn hai mẫu