two-motor system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-motor system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-motor system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-motor system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-motor system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ thống 2 động cơ