twittery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twittery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twittery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twittery.

Từ điển Anh Việt

  • twittery

    * tính từ

    xốn xang bồn chồn