tuxtla gutierrez nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuxtla gutierrez nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuxtla gutierrez giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuxtla gutierrez.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tuxtla gutierrez

    a city in southeastern Mexico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).