tusky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tusky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tusky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tusky.

Từ điển Anh Việt

  • tusky

    /'tʌskt/ (tusky) /'tʌski/

    * tính từ

    có ngà; có nanh