turtling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turtling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turtling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turtling.

Từ điển Anh Việt

  • turtling

    * danh từ

    việc bắt rùa