turgot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turgot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turgot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turgot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turgot

    French economist who in 1774 was put in control of finances by Louis XVI; his proposals for reforms that involved abolishing feudal privileges made him unpopular with the aristocracy and in 1776 he was dismissed (1727-1781)

    Synonyms: Anne Robert Jacques Turgot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).