turdoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turdoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turdoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turdoid.

Từ điển Anh Việt

  • turdoid

    * tính từ

    giống chim hét