turbit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turbit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turbit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turbit.

Từ điển Anh Việt

  • turbit

    /'tə:bit/

    * danh từ

    (động vật học) bồ câu đầu bằng