tsaritza nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tsaritza nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tsaritza giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tsaritza.

Từ điển Anh Việt

  • tsaritza

    * danh từ

    xem tsarina