trumpet-call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trumpet-call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trumpet-call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trumpet-call.

Từ điển Anh Việt

  • trumpet-call

    /'trʌmpitkɔ:l/

    * danh từ

    tiếng kèn gọi

    tiếng kèn xung trận (nghĩa bóng)