trop- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trop- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trop- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trop-.

Từ điển Anh Việt

 • trop-

  hình thái ghép có nghĩa

  thay đổi, quay

  troposphere: tầng đối lưu

  tính hướng

  tropic

  thuộc nhiệt đới