troop-transport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

troop-transport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm troop-transport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của troop-transport.

Từ điển Anh Việt

 • troop-transport

  /'tru:pʃip/ (troop-transport) /'tru:ptræns'pɔ:t/

  transport)

  /'tru:ptræns'pɔ:t/

  * danh từ

  tàu chở lính