trodden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trodden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trodden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trodden.

Từ điển Anh Việt

 • trodden

  /tred/

  * danh từ

  bước đi, cách đi, dáng đi

  a firm tread: dáng đi vững chắc

  tiếng chân bước

  heavy tread: tiếng chân bước nặng nề

  (động vật học) sự đạp mái

  mặt bậc cầu thang

  tấm (cao su...) phủ bậc cầu thang

  đế ủng

  Talông (lốp xe)

  mặt đường ray

  phôi (trong quả trứng)

  khoảng cách bàn đạp (xe đạp); khoảng cách trục (xe ô tô)

  * động từ trod; trodden

  đi, bước lên, giẫm lên, đặt chân lên

  to tread heavily: đi nặng nề

  to tread unknown ground: bước chân lên một mảnh đất xa lạ

  don't tread on the flowers: đừng giẫm lên hoa

  đạp (nho để làm rượu...)

  đạp mái (gà)

  to tread down

  đạp lên, giẫm lên; (nghĩa bóng) chà đạp, giày xéo, áp chế; khinh rẻ

  to tread in

  dận lún xuống, đạp lún xuống

  to tread out

  lấy chân di cho tắt, giẫm cho tắt (ngọn lửa); (nghĩa bóng) dập tắt, trấn áp (cuộc nổi dậy)

  đạp (nho để làm rượu...)

  to tread lightly

  đi nhẹ nhàng; (nghĩa bóng) làm việc thận trọng dè dặt; đề cập một cách dè dặt (đến một vấn đề khó khăn)

  to tread in someone's footsteps

  theo vết chân ai, bắt chước ai

  to tread on someone's corns (toes)

  giẫm lên ngón chân ai; (nghĩa bóng) làm mếch lòng ai, chạm lòng tự ái của ai

  to tead on the heels of

  bám sát, theo sát gót

  theo dõi (sự việc)

  to tread on air

  mừng rơn, sướng rơn

  to tead on (as on) eggs

  đi từng bước dè dặt thận trọng như đi trên trứng; hành động thận trọng dè dặt

  to tread on somebody's neck

  đè đầu cưỡi cổ ai, chà đạp ai, đàn áp ai, trấn áp ai

  to tread the stage (the boards)

  là diễn viên sân khấu

  to tread under foot

  (nghĩa bóng) chà đạp, giày xéo; khinh rẻ

  to tread water

  bơi đứng