triune nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triune nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triune giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triune.

Từ điển Anh Việt

 • triune

  /'traiju:n/

  * tính từ

  ba ngôi một thể

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • triune

  being three in one; used especially of the Christian Trinity

  a triune God