trishaw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trishaw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trishaw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trishaw.

Từ điển Anh Việt

  • trishaw

    * danh từ

    xe xích lô