trisfull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trisfull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trisfull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trisfull.

Từ điển Anh Việt

  • trisfull

    /'tristful/

    * tính từ

    (từ hiếm,nghĩa hiếm) buồn