triple-pole (blade) knife switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triple-pole (blade) knife switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triple-pole (blade) knife switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triple-pole (blade) knife switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triple-pole (blade) knife switch

    * kỹ thuật

    điện:

    cầu dao ba cực

    cầu dao ba pha