trihedron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trihedron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trihedron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trihedron.

Từ điển Anh Việt

 • trihedron

  /trai'hi:drən/

  * danh từ

  (toán học) góc tam diện, tan diện

 • trihedron

  khối tam diện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trihedron

  * kỹ thuật

  khối tam diện

  điện lạnh:

  góc tam diện

  xây dựng:

  khối 3 mặt