trifacial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trifacial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trifacial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trifacial.

Từ điển Anh Việt

 • trifacial

  * danh từ

  dây thần kinh sinh ba

  dây thần kinh sọ

  * tính từ

  (thuộc) dây thần kinh sinh ba

  (thuộc) dây thần kinh sọ

  ba mặt