trichites nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trichites nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trichites giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trichites.

Từ điển Anh Việt

  • trichites

    * danh từ số nhiều

    gai silic