tribo- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tribo- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tribo- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tribo-.

Từ điển Anh Việt

  • tribo-

    hình thái ghép

    ma sát

    triboluminescense: sự phát sáng do ma sát, sự phát quang do ma sát