triatomic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triatomic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triatomic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triatomic.

Từ điển Anh Việt

 • triatomic

  * tính từ

  (hoá học) có ba nguyên tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • triatomic

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  ba nguyên tử