tri-square file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tri-square file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tri-square file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tri-square file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tri-square file

    * kỹ thuật

    giũa ba cạnh

    giũa ba mặt

    giũa tam giác