transfixion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfixion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfixion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfixion.

Từ điển Anh Việt

 • transfixion

  /træns'fikʃn/

  * danh từ

  sự đâm, sự giùi, sự xuyên

  (y học) thủ thuật cắt cụt xuyên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transfixion

  * kỹ thuật

  y học:

  thủ thuật cắt xuyên