tramroad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tramroad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tramroad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tramroad.

Từ điển Anh Việt

  • tramroad

    * danh từ

    đường tàu điện, đường xe điện