train-oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

train-oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm train-oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của train-oil.

Từ điển Anh Việt

  • train-oil

    /'treinɔil/

    * danh từ

    dầu cá voi