toyonaki nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toyonaki nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toyonaki giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toyonaki.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toyonaki

    a Japanese city in southern Honshu; main residential suburb of Osaka

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).