toyer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toyer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toyer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toyer.

Từ điển Anh Việt

  • toyer

    /'tɔiə/

    * danh từ

    người hay đùa giỡn, người hay giỡn, người hay giễu cợt