townlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

townlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm townlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của townlet.

Từ điển Anh Việt

 • townlet

  /'taunlit/

  * danh từ

  thị trấn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • townlet

  * kỹ thuật

  thị trấn