towcar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

towcar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm towcar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của towcar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • towcar

  * kỹ thuật

  thanh kéo

  vật lý:

  thanh kéo dắt

  ô tô:

  thanh sắt (xe rơmoóc)