tow-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tow-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tow-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tow-boat.

Từ điển Anh Việt

  • tow-boat

    /'toubout/

    * danh từ

    tàu kéo