touchdown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

touchdown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm touchdown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của touchdown.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • touchdown

    a score in American football; being in possession of the ball across the opponents' goal line

    a landing (as the wheels touch the landing field); especially of airplanes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).