torporific nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torporific nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torporific giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torporific.

Từ điển Anh Việt

  • torporific

    * tính từ

    làm đần độn; ngu ngốc

    tính chất uể oải; hờ hững; vô tâm

    tính trạng (động vật) ngủ lịm qua đông