tooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tooler.

Từ điển Anh Việt

  • tooler

    /'tu:lə/

    * danh từ

    thợ rập hình trang trí vào gáy sách

    cái đục lớn (của thợ đá)