tolbooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tolbooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tolbooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tolbooth.

Từ điển Anh Việt

 • tolbooth

  /'tɔlbu:θ/ (tolbooth) /'tɔlbu:θ/

  * danh từ

  (Ê-cốt) (từ cổ,nghĩa cổ) nhà tù, nhà giam

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tolbooth

  Similar:

  tollbooth: a booth at a tollgate where the toll collector collects tolls

  Synonyms: tollhouse