toil-worn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toil-worn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toil-worn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toil-worn.

Từ điển Anh Việt

  • toil-worn

    /'tɔilwɔ:n/

    * tính từ

    kiệt sức, rã rời