titmice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

titmice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm titmice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của titmice.

Từ điển Anh Việt

  • titmice

    /'titmaus/

    * danh từ, số nhiều titmice

    (động vật học) chim sẻ ngô