tissued nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tissued nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tissued giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tissued.

Từ điển Anh Việt

  • tissued

    * tính từ

    dệt; đan

    giống vải