tirana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tirana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tirana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tirana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tirana

    the capital and largest city of Albania in the center of the country

    Synonyms: Albanian capital

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).