tin-smith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tin-smith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tin-smith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tin-smith.

Từ điển Anh Việt

 • tin-smith

  /'tinmən/ (tinsman) /'tinzmən/ (tin-smith) /'tinsmiθ/

  smith)

  /'tinsmiθ/

  * danh từ

  thợ thiếc