timoneer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timoneer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timoneer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timoneer.

Từ điển Anh Việt

  • timoneer

    * danh từ

    người lái tàu; người cầm lái