timgad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timgad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timgad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timgad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • timgad

    an ancient town founded by the Romans; noted for extensive and well-preserved ruins

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).