time-table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

time-table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm time-table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của time-table.

Từ điển Anh Việt

 • time-table

  /'taim,teibl/

  * danh từ

  bảng giờ giấc, biểu thời gian

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • time-table

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  biểu thời gian