tigress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tigress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tigress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tigress.

Từ điển Anh Việt

 • tigress

  /'taigris/

  * danh từ

  hổ cái, cọp cái

  (nghĩa bóng) người đàn bà dữ tợn, sư tử cái, sư tử Hà đông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tigress

  a female tiger