tiger-eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tiger-eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tiger-eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tiger-eye.

Từ điển Anh Việt

 • tiger-eye

  /'taigər'ai/ (tiger's-eye) /'taigəz'ai/

  eye)

  /'taigəz'ai/

  * danh từ

  ngọc mắt mèo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tiger-eye

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  croxiđolit

  quặng mắt mèo