tideway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tideway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tideway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tideway.

Từ điển Anh Việt

 • tideway

  * danh từ

  luồng thủy triều

  đoạn sông bị ảnh hưởng thủy triều

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tideway

  * kỹ thuật

  dòng triều

  kênh triều

  cơ khí & công trình:

  đường triều

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tideway

  a channel in which a tidal current runs