tide-mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tide-mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tide-mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tide-mark.

Từ điển Anh Việt

  • tide-mark

    * danh từ

    ngấn thủy triều (dấu vết do thủy triều ở mức cao nhất của nó để lại trên bờ biển )

    <đùa> đường vết giữa phần đã tắm rửa và không tắm rửa của thân thể ai

    <đùa> vệt do nước bẩn để lại trong bồn tắm, nhà tắm